Mulamoottil Bhagom Samyuktha Prarthanalayam

Mulamoottil Bhagom Samyuktha PrarthanalayamSt. Thomas Mar Thoma Church Kozhencherry

Mulamoottil Bhagom Samyuktha Prarthanalayam Edavaka Mission Mobile Number
President Rev. George Yohannan 94468 52612
Secretary Sabu P. Mathew 99467 89919
Treasurer Reji Abraham Samuel 98460 85269

© Copyright 2024 St. Thomas Mar Thoma Church All rights reserved.

Designed by : Dom Technolabs