Edavaka Sunday School

Edavaka Sunday SchoolSt. Thomas Mar Thoma Church Kozhencherry

  • President: Rev. Thomas Mathew (Mob: 70242 66363)
  • Secretary: Shibu K. John (Mob: 98474 19190)
  • Treasurer: Sally Philip (Mob: 94976 17011)
  • Auditor: Mariyamma Johnson (Mob: 82816 60034)

© Copyright 2024 St. Thomas Mar Thoma Church All rights reserved.

Designed by : Dom Technolabs