Home »Organizations »Vikasana Samithy

Vikasana Samithy

St Thomas Mar Thoma Church, Kozhencherry

President: Rev. George Yohannan

Vice President: Nil

Secretary: Shibu K. John, Kaipilalil

Treasurer: P.S Samuel, Puliyileth