Home »Organizations »Yuvajana Sakhyam

Yuvajana Sakhyam

St Thomas Mar Thoma Church, Kozhencherry

Office Bearers 2019-20

 
 •  President               :     Rev. Daniel T. Philip
 • Vice President        :     Mr. Mobin Philipose Thomas
 • Secretary                :     Mr. Justin Abey Joseph
 • Lady Secretary       :     Miss. Arya Raju
 • Treasurer                :     Mr. Alan Sam Oommen
 • Librarian                 :     Mr. Jithin Samuel
 • Kaisthana Samithy  :   Mr. John Varghese M  

 

Shakas

 • Keezhukara East
 • Melukara West
 • Kozhencherry East Bethel
 • Melukara East
 • Kozhencherry Central
 • Vanchithramala
 • St.Mary's Yuvathi Sakhyam
 • Chekkulam
 • Kurangumala
 • Kureekattil
 • Mallapuzhasserry
 • Mulamoottil Bhagom
 • Onthekadu
 • Keezhukara