Home »Organizations »Yuvajana Sakhyam

Yuvajana Sakhyam

St Thomas Mar Thoma Church, Kozhencherry

Office Bearers 2016-17

 
 •  President             :     Rev. Ashish Thomas
 • Vice President      :     Bijili P. Easow (Mulamoottil Shaka)
 • Secretary              :     Soloman P.Alex (Vanchithramala Shaka)
 • Lady Secretary      :     Fenila Sosa Philip (Melukara West Shaka)
 • Treasurer             :     John P. Samuel (Kureekattil Shaka)
 • Librarian              :     John Varghese M (Kozhencherry East Shaka)
 • Kaisthana Samithy:     Jijo Varughese (Mulamoottil Shaka) 

 

Shakas

 • Keezhukara East
 • Melukara West
 • Kozhencherry East Bethel
 • Melukara East
 • Kozhencherry Central
 • Vanchithramala
 • St.Mary's Yuvathi Sakhyam
 • Chekkulam
 • Kurangumala
 • Kureekattil
 • Mallapuzhasserry
 • Mulamoottil Bhagom
 • Onthekadu
 • Keezhukara